Ochrana osobních údajů

Ihre Datenschutzeinstellungen können Sie unter folgenden Button ändern:

Datenschutzeinstellungen

Ochrana osobních údajů

V této sekci našeho webu najdete veškeré informace o zásadách a postupech při zpracovávání vašich osobních údajů na našem webu, jakož i vašich právech, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, toto nařízení budeme dále nazývat jen „GDPR“.

Kdo pracuje s vašimi osobními údaji

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost ARCOS FM CZ s.r.o. Obchodní zóna 266, 4301 11 Otvice IČ: 25024906. Vaše osobní údaje mohou zpracovávat také námi pověření zpracovatelé, s nimiž jsme uzavřeli písemné smlouvy, jmenovitě:

  • BON 5 s.r.o. Labská 217/5, 625 00 Brno; IČ: 1011560291

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro jasně vymezené účely, kterým je věnována právě tato část. Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobními údaje zpracovávat k žádným jiným účelům.

IP adresa

Bez vaší IP adresy se neobejdeme, jinak bychom vám nedokázali zobrazit náš web. Vaši IP adresu také uchováváme společně s datem přístupu na web v seznamu přístupů, a to jen za účelem bezpečnosti našeho webu na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše IP adresa bude v přístupovém logu uložena 180 dní, poté je automaticky smazána.

Soubory cookies

Na našem webu využíváme cookies, které pracují s vašimi osobními údaji. Osobní data budou použita jen v případě vašeho souhlasu.

Newsletter

Máte možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že souhlasíte s jeho odběrem. V případě přihlášení k odběru, Vám zašleme potvrzující e-mail s odkazem, kterým potvrdíte registraci.Odběr newsletteru je možné kdykoliv zrušit, a to na e-mailové adrese cm@saller.cz​. O odstranění e-mailové adresy budete informováni.

Kontaktní formulář

Vámi poskytnuté údaji skrze kontaktní formulář zpracováváme jen k tomu, abychom odpověděli na Váš dotaz či vyřídili vaši žádost, a to nejdéle 1 rok od odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

  • požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu cm@saller.cz, telefon +420 474 610 023 nebo osobně na adrese Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice

Udělený souhlas můžete odvolat dle postupu uvedeném v textu příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů.