Impressum

Saller

Saller Bau GmbH
In der Buttergrube 9
99428 Weimar–Legefeld

Jednatel společnosti oprávněný k jednání: Josef Saller

Tel.:  +49 (0) 36 43 / 86 74 900
Fax:  +49 (0) 36 43 / 86 74 198
E-mail: info@saller-bau.com

Rejstříkový soud: Jena

Číslo registrace: HRB 10 34 83

DIČ: DE 151876 409

Právní informace

Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s našimi Podmínkami užívání a dalšími platnými úpravami WWW. Pečlivě si prosím naše Podmínky užívání pročtěte. Platí pro všechny návštěvy a použití internetových stránek, stejně jako obsah, údaje, doporučení a/nebo výkony, které na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím obdržíte. Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, opusťte prosím naše internetové stránky.

Internetové stránky jsou v našem vlastnictví – všechny prvky jsou právně chráněny. Kopírování a jakékoli jiné používání veškerých obsahů není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno. Za přesnost, aktuálnost a úplnost všech údajů a obsahů neručíme, právě tak jako za nepřetržité a bezvadné fungování těchto internetových stránek. Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto internetové stránky nebo jejich části ze sítě odebrat.

Není dovoleno naše internetové stránky používat k rozesílání nebo přenášení materiálů, které jsou nebo by mohly být vyhrožující, porušující práva, chybné, zavádějící, pobuřující, hanlivé, narušující soukromí, obscénní, pornografické, urážlivé, diskriminační, protizákonné, které by mohly být považovány za trestný čin nebo podněcování k trestnému činu, které porušují práva strany nebo jiným způsobem dávají podnět pro žalobu na určení občanskoprávní odpovědnosti, nebo porušují jakékoli zákony. Kopírování, distribuce, ukládání, rozesílání a reprodukce, resp. poskytování obsahů je bez našeho písemného souhlasu výslovně zakázáno. Další informace najdete na výše uvedené adrese.

Odkazy na externí internetové stránky nejsou v naší odpovědnosti, nepřebíráme odpovědnost za obsah ani aktivity na těchto internetových stránkách. Výslovně prohlašujeme, že nemáme žádný vliv na podobu a obsahy odkazovaných internetových stránek. Proto se výslovně distancujeme ode všech obsahů všech stránek odkazovaných na našich kompletních internetových stránkách, včetně všech podstránek a jejich dílčích odkazů nebo jiných mechanizmů přeposílání. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na těchto domovských stránkách a pro veškeré obsahy stránek, ke kterým odkazy, bannery nebo jiná propojení vedou. Vaše návštěva/přístup na tyto internetové stránky je proto výhradně na vaše vlastní nebezpečí.